IT, blockchain & Crypto Consulting

Exchanges, wallets, fiscalidad, backups ...

Exchanges

Exchanges
Bit2me
bit2me

Exchange de criptomonedes, disposa d’una secció de formació molt interessant

Binance
Binance

Exchange, compra-venda de criptomonedes i Fiat, amb aquest link tindreu un descompte del 10% en les comissions de les operacions que realitzeu.

Wallets

Wallet monedero
Ledger Nano S
Ledger Nano S

Hardware wallet recomanada per imports mitjans i alts, pot enmagatzemar les claus de bitcoin i altres criptomonedes

Coldcard
Bitcoin hardware wallet

Coldcard, considerada la mes segura, sols permet emmagatzemar claus de bitcoin, permet fer operacions offline

Seguiment fiscal

    CointrackingCointracking

Web que t’ajudarà a gestionar el teu portfoli i les obligacions fiscals, gratuït fins 300 operacions

bitcoin tax fiscalidad crypto

Seguretat

Backup seed
Cryptosteel

Permet guardar de forma segura les 12 o 24 paraules de la seed de la hardware wallet

wallets seed backup bitcoin
Need some Crypto guidance?
Request a free consultation and price estimate
code qr Contact mail